Bylinky pre komunitu

Stručný opis projektu:

Projekt "Bylinky pre komunitu" je zameraný na stále populárnejší vidiecky turizmus. Vidiecky turizmus a agroturizmus vo vidieckej krajine a regiónoch turizmu charakterizuje nielen atraktívnosť krajiny dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života ale aj domáckosť prostredia tradičná gastronómia tradície a remeselná výroba snaha zotaviť sa nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou. Rodinná firma Janove Sady pripravuje svoje produkty a služby v duchu nielen vidieckeho turizmu ale hlavne v zmysle enivornmentálnych aktivít spojených so zmierňovaním klimatických dopadov - zazeleňovanie plôch zelené poľnohospodárstvo ktoré dodržuje poľnohospodárske tradície zachovávajúce tradičnú poľnohospodársku výrobu. Projekt "Bylinky pre komunitu" má za cieľ vytvoriť bylinkovú záhradu ako špeciálnu rastlinnú výrobu kde majú ľudia prevažne z mesta a okresu Trnava zažiť "poľnohospodárčenie" a užiť si dotyk s prírodou na vlastnej koži - zberom byliniek návštevou farmy a aktívnym turizmom vo vlastnej lokalite. Treba tiež dodať že takéto bylinky nie sú v súčasnosti bežné na pestovanie. Sú ale tradičné v lokálnej gastronómii sa vyskytujú veľmi často - ako liečivo ako príchuť. Tento zážitok chceme dopriať ľuďom z Trnavského kraja formou samozberu byliniek a návštevy našej farmy kde okrem zberu môžu ochutnať aj tradičné recepty z týchto byliniek. Bylinky ktoré zostanú nebudú nevyužité použijeme ich na vlastnú výrobu produktov vyrábaných tradičným spôsobom a s rodinnými receptami.


  


Charakteristika projektu:

Projekt Bylinky pre komunitu Umožňuje oživiť hospodárske ekonomické i sociálne aktivity ktoré v súčasnosti spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Užívatelia projektu - rodiny s deťmi poľnohospodársky nadšenci obyvatelia "panelákov" bez prístupu k pôde a pod. majú očakávania ktoré sa prejavujú v rastúcej citlivosti na vidiecku krajinu a poskytovania služieb v turizme. Projekt zahŕňa prednosti a význam vidieckeho turizmu a agroturizmu vo vidieckej krajine v blízkosti urbanistickejoblasti - mesto Trnava. Dať možnosť lokálnym obyvateľom realizovať sa na vidieckej oblasti ukazuje udržateľnosť rozvoja vidieka s využitím potenciálu ktorý poskytuje vidiecky priestor.

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je spojenie mesta s vidieckou oblasťou pričom sa zachovávajú princípy obehovej ekonomiky (nevyužité produkty sú použité do zdravých gastro produktov - produkty z bazy byliniek a pod.) Zároveň oslovujeme lokálnych obyvateľov z mestských oblastí bez prístupu k poľnohospdárskej výrobe resp. vlastnej pôde a ponúkame im vyžitie formou samozberu prehliadky výroby a prístupu ku tradičným produktom z našej rodinnej výroby. Je dôležité aby deti chápali čo sú tradičné bylinky a že nepochádzajú len zo supermarketov. Nemenej dôležité je aj spojenie s prírodou. Náš cieľ je farmárčiť naozaj tradičným spôsobom - nie sme veľké družstvo hospodárime na vlastnej pôde s rôznorodými bylinami a rastlinami a tým zachovávame i princíp ekologického poľnohospodárstva čoho dôkazom je aj značka bio na našich výrobkoch. Prečo podporiť náš projekt? Vidiecky turizmus na území Trnavského kraja nie je veľmi rozšírený. Podporou nášho projektu umožníte obyvateľom z okolia Trnavy nie len vidieť tradičné hospodárenie ale i zdravší životný štýl a vzdelávanie detí o lokálnych tradíciách