Projekt "Bylinky pre komunitu" je zameraný na stále populárnejší vidiecky turizmus. Vidiecky turizmus a agroturizmus vo vidieckej krajine a regiónoch turizmu charakterizuje nielen atraktívnosť krajiny dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života ale aj domáckosť prostredia tradičná gastronómia tradície a remeselná výroba snaha zotaviť sa nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou.

Džemy
Sirupy
Vína
Šťavy